Undervisning i de specialer, som man i dagligdagen arbejder med, er en meget konstruktiv og givende måde at møde nye mennesker på. Det kræver at fagligheden er i højsædet, og dialogen og samspillet med kursisterne er altid garant for, at man kommer beriget tilbage fra et kursus. Ikke mindst evalueringerne bagefter bidrager til, at undervisningen med tiden kan finpudses, og dermed også til, at udbyttet hos deltagerne øges.

Jeg underviser primært i planretlige emner, og i ekspropriation og overtagelse af fast ejendom. Som følge af den betydelige praktiske erfaring fra arbejdet med disse sagstyper, er det muligt at underbygge undervisningen med en lang række lærerige og tankevækkende eksempler fra det virkelige liv. Dette bidrager i høj grad til at levendegøre kurserne, og til at relatere teoretiske emner til dagligdagen.

Planretlige kurser afvikles løbende via f.eks. Byens Ejendom, men også efter aftale. Det er muligt at aftale skræddersyede kurser, som tager højde for de problemstillinger, som i praksis opleves som særligt relevante. Sådanne kurser er ofte særligt egnede til at fremme en dialog på tværs, fordi de foregår i et forum, hvor der er mulighed for frit at udveksle erfaringer.

Her på siden lægges løbende nye kurser ind med information om indhold, tilmelding m.v.

P.t. er der programsat følgende kurser i 2018:

Brush-up kursus i den nye planlov i samarbejde med Byens Ejendom - for private

Den 21. marts 2018 afvikles et brush-up kursus i København om den nye planlov for private. Kurset afvikles i samarbejde med Byens Ejendom. Der er tale om særligt udvalgte emner fra den nye planlov. Kurset henvender sig til projektudviklere og investorer i fast ejendom, men også til advokater, der arbejder med planloven. Se programmet her, hvor du også kan tilmelde dig.
 
Den nye planlov i samarbejde med Byens Ejendom - for kommuner
 
Den 10-11. april 2018 afvikles et to-dages kursus i København om den nye planlov for kommuner. Kurset afvikles i samarbejde med Byens Ejendom. På kurset gennemgås de væsentligste ændringer af planloven set fra et kommunalt perspektiv. Kurset henvender sig til kommunalt ansatte,  som arbejder med kommune- og lokalplanlægning, og med behandling af sager om tilladelse og dispensation i henhold til planloven. Se programmet her, hvor du også kan tilmelde dig.