Bestyrelsesposter

Bestyrelsesposter

Jeg er siden 2018 medlem af bestyrelsen for Danske Miljøadvokater, som er en forening af advokater, der beskæftiger sig med rådgivning om miljøret. Foreningens formål er at højne medlemmernes faglige niveau inden for miljørettens område. Se mere om foreningen her: