Kursus

Videndeling på Vandmøllen

I forsommeren 2024 afholdes de første to kurser, dels et kursus om servitutter i en planretlig kontekst, og et om de seneste ændringer af planloven, der trådte i kraft pr. 1. januar 2024. 

Fælles for kurserne under betegnelsen Videndeling på Vandmøllen er, at de vil tage afsæt i plan- og ekspropriationsretlige, såvel som forvaltningsretlige problemstillinger. Emnerne vil blive illustreret gennem konkrete eksempler fra praksis, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Målgruppen for kurserne er alle, der i det daglige arbejder med planloven – herunder kommunalt ansatte, advokater, landinspektører, og ejendomsudviklere i bred forstand.

Kurserne gennemføres ved mindst 15 tilmeldte, og kursusbeviser vil blive udstedt til de deltagere, der ønsker det.

Brahetrolleborg Vandmølle ved Korinth på Sydfyn, hvor kurserne afvikles, er en historisk ejendom, der frem til 2016 blev gennemgribende genopbygget og renoveret af Kulturarvsstyrelsen, efter byggeprincipperne på opførelsestidspunktet i 1792. Møllehuset egner sig fint til kursusvirksomhed og foredrag, og danner en meget smuk ramme med de smukke bjælker og spær i svært tømmer.

Aktuelle kurser

Videndeling på Vandmøllen
17/06/2024

SERVITUTTER I EN PLANRETLIG KONTEKST
NYT KURSUS

Videndeling på Vandmøllen
18/06/2024

DE SENESTE ÆNDRINGER AF PLANLOVEN
NYT KURSUS