SERVITUTTER I EN PLANRETLIG KONTEKST

Videndeling på Vandmøllen

SERVITUTTER I EN PLANRETLIG KONTEKST

Kurset afvikles Mandag den 17. juni 2024 på Brahetrolleborg Vandmølle, Reventlowsvej 2a, Korinth, 5600 Faaborg

Kursets pris kr. 2.950,00 ex. moms pr. deltager, der indbefatter morgenmad og frokost.

Vigtig info Kursusstedet egner sig desværre ikke til gangbesværede og kørestolsbrugere, på grund af de mange trapper i den gamle ejendom.

Program

09.00
Morgenmad og registrering
09.30
Servitutbegrebet, og sondringen mellem rådigheds- og tilstandsservitutter. Herskende og tjenende ejendomme. Tinglysning af servitutter.

Stiftelse af servitutter ved aftale, hævd, eller ekspropriation, eller med hjemmel i lov eller forvaltningsafgørelse. Kommunalt samtykke efter planlovens § 42. Servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. Offentligretlige og privatretlige servitutter.

Servitutter og andre rettigheder over fast ejendom. Tinglysningslovens § 10, stk. 5 – påtaleberettigelse, geografisk udstrækning, og angivelse af herskende ejendom. Geografisk udstrækning af servitutter, der kun påhviler dele af et matr.nr. Afgrænsning af rådigheds- og tilstandsservitutter.

Påtaleret- og pligt? Kommuner som (eneste) påtaleberettigede. Rådighed over servitutten, herunder i forhold til aflysning. Rammerne for kommunens håndhævelse. Sondringen mellem håndhævelse i medfør af planlovens § 43, og privatretlig håndhævelse ved domstolene, illustreret ved relevant retspraksis. Erstatningsansvar ved undladt håndhævelse. Betingelser for håndhævelse efter planlovens § 43 illustreret ved praksis fra Planklagenævnet.

Ophævelse af servitutter ved lokalplan – automatisk og udtrykkelig. Grænserne for ophævelsesretten, bl.a. illustreret ved U2015.902H. Saglighedskravet. Materielt berettigedes håndhævelse uanset manglende, udtrykkelig påtaleret. Passivitet i håndhævelsen. Uaktuelle servitutter.

Fortolkning af servitutter – klarhedskravet i planlovens § 43. Planlovens § 44 – servitutter, der er pålagt af offentlige myndigheder med hjemmel i lovgivningen.

Afsluttende bemærkninger og spørgsmål
12.30
Frokost
13.00
Rundvisning i møllehuset for dem, der har tid

Tilmeld

Du vil modtage en e-mail kvittering, som bekræfter, at vi har modtaget din tilmelding. Husk at tjekke i spam!