KOMMUNALFULDMAGTEN

KOMMUNALFULDMAGTEN

Den uskrevne kommunalfuldmagt regulerer hvilke opgaver kommunerne lovligt kan beskæftige sig med, i de tilfælde hvor der ikke foreligger særskilt lovhjemmel.

I en tid, hvor der pågår et stadigt større samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder, og hvor kompleksiteten i dette samarbejde ofte er høj, er der jævnligt behov for at afdække, om kommunalfuldmagten udgør en barriere. Der er tale om en dynamisk størrelse, som udvikles over tid, og praksis afspejler tillige dette forhold. I nogle tilfælde kan der med fordel indhentes en vejledende udtalelse herom, hvilket dog ofte forudsætter, at også tiden tillader det.

Der kan også være grund til at undersøge, om nogle af undtagelserne til kommunalfuldmagtens forbud mod, at kommuner driver virksomhed med fortjeneste for øje, kan finde anvendelse.