Fast ejendom - planretlig due diligence i erhvervsforhold

Fast ejendom - planretlig due diligence i erhvervsforhold

Kommune- og lokalplanlægningen har stor betydning for, hvordan fast ejendom kan anvendes. Planretlige forhold spiller ofte en meget væsentlig rolle i ejendomsudviklingsprojekter, og i forbindelse med offentligt udbud af sådanne projekter.

Der vil meget ofte foreligge lokalplanpligt for ejendomsudviklingsprojekter, og i mange tilfælde kan en udvikler bidrage med teknisk bistand, og derved også få en nær dialog med kommunen omkring indholdet af lokalplanen. Uanset om der foreligger pligt til at tilvejebringe en lokalplan for et konkret projekt, indebærer dette ikke, at kommunen er forpligtet til at vedtage en lokalplan, som får netop det indhold, som en ejendomsudvikler ønsker. Bl.a. den offentlige høringsproces kan få betydning for, hvordan det præcise indhold af lokalplanen bliver. Det kan i visse tilfælde føre til, at planlagte projekter ikke kan gennemføres, eller at der er behov for at foretage væsentlige ændringer i det påtænkte projekt.  Også tinglyste servitutter giver jævnligt anledning til spørgsmål, herunder fordi tilstandsservitutter kan ophæves via lokalplan.

Man bør som investor gennemføre en planretlig due diligence på ejendomme der overvejes erhvervet, med henblik på at få afdækket, om der er hindringer for et ønsket projekt på ejendommen. Uanset om en lokalplan kan rumme en given anvendelse, kan det være en fordel at indgå i dialog med kommunen om et konkret projekt på et tidligt stadie. Dette kan bl.a. bidrage til afklaring af, om kommunen påtænker et § 14 forbud mod en anvendelse, som er tilladt i henhold til den på erhvervelsestidspunktet gældende lokalplan, fordi kommunen ønsker at ændre planlægningen for området.