DE SENESTE ÆNDRINGER AF PLANLOVEN

Videndeling på Vandmøllen

DE SENESTE ÆNDRINGER AF PLANLOVEN

Kurset afvikles Tirsdag den 18. juni 2024 på Brahetrolleborg Vandmølle, Reventlowsvej 2a, Korinth, 5600 Faaborg.

Kursets pris kr. 2.950,00 ex. moms pr. deltager, der indbefatter morgenmad og frokost.

Vigtig info Kursusstedet egner sig desværre ikke til gangbesværede og kørestolsbrugere, på grund af de mange trapper i den gamle ejendom.

Program

09.00
Morgenmad og registrering
09.30
Oversigt over ændringer af planloven. Lov nr. 417 af 23. april 2023 – ændring af planlovens formålsbestemmelse m.v. vedrørende klima og drivhusgasser

Lov 2023-04-25 nr. 418 om ændring af planloven – opstilling af vindmøller og solceller i herregårds- og godslandskaber

Lov nr. 1790 af 28. december 2023 om ændring af planloven og forskellige andre love – opfølgning på evaluering af planloven som beskrevet i aftale af 15. juni 2022

Aftalen om evaluering af planloven af 15. juni 2022 – hovedtræk. Lov nr. 417 og 418 i hovedtræk.

Lov nr. 1790 om ændring af planloven og udmøntningen af evalueringsaftalen. Bl.a. nyt krav om strategisk planlægning for bymidter. Planlovens kapitel 2b om strategisk planlægning for landsbyer udvides med et krav om strategisk planlægning for bymidter i mindre og mellemstore byer.

Nye krav til kommuneplanens redegørelse vedrørende strategisk planlægning for bymidter

Nye bestemmelser i ”lokalplankataloget” i planlovens § 15, stk. 2, som udvides, herunder vedrørende bygninger til religiøse formål, parkeringsforhold, samt tilvejebringelse af fællesanlæg m.v. Ny bestemmelse om midlertidig anvendelse af arealer, der ligger i byzone

Ny § 15a, stk. 3 om mulighed for planlægning i transformationsområder for hoteller, kontorerhverv og lignende. Ændring af § 29 om Stiftsøvrighedens mulighed for indsigelse mod solcelleanlæg og vindmøller. Præcisering af klageregler

Afsluttende bemærkninger og spørgsmål
12.30
Frokost
13.00
Rundvisning i møllehuset for dem, der har tid

Tilmeld

Du vil modtage en e-mail kvittering, som bekræfter, at vi har modtaget din tilmelding. Husk at tjekke i spam!