Ny dom fra Højesteret om myndighedsansvar efter serviceloven

Ny dom fra Højesteret om myndighedsansvar efter serviceloven – og om en retfærdig rettergang.

Højesteret har den 21. marts 2018 afsagt dom i en principiel sag om en kommunes ansvar for brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention som følge af forsømmelser i en sag behandlet efter serviceloven. Højesteret fandt ikke, at der i sagen var oplyst omstændigheder, der burde have givet kommunen en rimelig begrundet mistanke om, at der forelå en påregnelig risiko for, at der ville blive begået overgreb, som dem, der var overgået appellanterne i sagen. Endvidere fandt Højesteret, at kommunens nægtelse af at stille personfølsomme oplysninger om tredjemand til rådighed for appellanterne var proportional, og begrundet i saglige og legitime formål.

Gå tilbage og læs flere nyheder

Brug for en pålidelig rådgiver ?

Specialiseret juridisk assistance