Vestre Landsrets dom af 14. juni 2017 om ekspropriation

14. juni 2017: Vestre Landsret frifinder Banedanmark for påstand om ulovlig ekspropriation i medfør af lov om elektrificering af jernbanen

En lodsejer med jord i Vejen Kommune stævnede i 2014 Banedanmark som anlægsmyndighed for elektrificering af jernbanen, for så vidt angår den første strækning Esbjerg-Lunderskov. Baggrunden for søgsmålet var, at Banedanmark efter aftale med Vejen Kommune som led i projektet foretog ekspropriation fra en lodsejer, til brug for flytning af en jernbanebro, og etablering af et nyt stykke vej på begge sider af den nye bro. Lodsejer stævnede Banedanmark med påstand om, at ekspropriationen var ulovlig, og fik medhold heri ved retten i Esbjerg i efteråret 2015. Vejen Kommune indtrådte som biintervenient under anken, og støttede op om Banedanmarks påstand om frifindelse. Herunder bidrog kommunen med væsentlige, nye faktiske oplysninger til sagen. Ved dom af 14. juni kom en enig Vestre Landsret frem til, at ekspropriationen var lovligt gennemført.

Gå tilbage og læs flere nyheder

Brug for en pålidelig rådgiver ?

Specialiseret juridisk assistance