Vestre Landsrets dom af 8. maj 2017 - sag om krænkelse af EMRK

8. maj 2017: Esbjerg Kommune frifundet i en sag om krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3

Vestre Landsret har i en enstemmig dom af 8. maj 2017 frifundet Esbjerg Kommune for krænkelse af Den Europæiske Menneskerettigheds Konventions artikel 3. Landsretten fandt ikke, at kommunen havde pådraget sig et ansvar for den behandling, som tre sagsøgere var blevet udsat for af en mand, som ved retten i Esbjerg i 2011 blev idømt en række straffe for overgreb mod mindreårige. Sagen var af principiel betydning, og blev derfor ført ved Vestre Landsret som første instans. Sagen har betydning for kommunerne generelt, og kan bidrage til afklaringen af, hvornår kommuner risikerer at ifalde ansvar for myndighedsudøvelse på et yderst kompleks retsområde (fortolkning og anvendelse af serviceloven). Sagsøgerne har anket sagen til Højesteret.

Gå tilbage og læs flere nyheder

Brug for en pålidelig rådgiver ?

Specialiseret juridisk assistance